Umenie ľahko sa učiť 

1. Keď sa učíte mali by ste skúsiť vniesť pozitívne emócie- ako napr. zvedavosť, radosť, nadšenie – do svojej práce aj napriek učebnej látke, je to prvý krok k viacnásobnému uskladneniu látky

2. Mať na pamäti, že nie pre školu, ale pre život sa učíme.

3. Uvedomiť, kde sa vám najlepšie učí, na stole mať len potrebné pracovné potreby.

4. Nepočúvať hudbu, televízor, pôsobia rušivo, pretože sa nesústredíte dokonale na učebnú látku.

5. Zvyknite si učiť sa denne v určitom čase.

6. Pred učením si doprajte pohyb, kvôli prekrveniu mozgu.

7. Pri učení si doprajte každých 30 minút malú 3-minútovú prestávku.

8. Poznámky majte prehľadné, farebné, dôležité miesta zvýraznené.

9. Neučte sa podobné veci za sebou /napr. matematika, fyzika/.

10. Neučte sa mechanicky, naspamäť, ale hľadajte súvislosti.