ŽIACKE DESATORO

1. Dôverujem svojim učiteľom a spolužiakom. Viem, že ma majú radi a veria mi rovnako, ako ja verím im.

2. Hovorím pravdu a správam sa pravdivo. Nerobím zo seba to, čo nie som, neklamem, nechválim sa a nezávidím.

3. Nevysmievam sa nikdy a nikomu. Je to hlúpe a ani mne by sa nepáčilo, keby sa niekto vysmieval zo mňa.

4. Verím si – aj ja som v niečom dobrý a výnimočný. Využívam každú príležitosť, aby som v sebe objavil a rozvíjal svoje nadanie.

5. Viem, že učenie je vlastne spoznávanie sveta, v ktorom žijem a budem žiť. Nové poznatky si preto budem overovať v reálnom svete.

6. Nebojím sa dávať si vysoké ciele. Chcem dosahovať najlepšie možné výsledky.

7. Nebojím sa chýb a neúspechov. Sú dôležité, lebo ma upozorňujú, že mám pracovať inak alebo viac.

8. Chcem žiť aktívne, chodiť po svete s otvorenými očami, vnímať a počúvať, čo sa deje okolo mňa.

9. Viem, že najviac pre seba môžem urobiť ja sám. Učím sa byť preto samostatný, mať svoj názor a svoju cenu.

10. Do školy chodím rád, vždy sa na niečo teším, som zvedavý. Viem, že svojím správaním, jednaním a vzhľadom reprezentujem nielen sám seba, ale aj svoju školu, na ktorej mi záleží.