OZNAM!!!

Dňa 6.6.  sa z technických príčin v škole neučí ani nevydáva v ŠJ obed. Organizuje sa OŽAZ.

Nakoľko žiaci II. stupňa nemajú v tento deň ani prístup do budovy školy, zraz OŽAZ-u je na sídlisku Hájovky (veľké detské ihrisko na Tematínksej ul.) o 8,30.

Po skončení OŽAZ-u bude rozchod tiež na tomto mieste.

 

 

 

--------------------------------------

OZNAM!!!

Dňa 24. 4. v čase 14,00 - 16,00hod. sa uskutoční triedne RZ.

Miestnosť:

kabinet výchovnej poradkyne

--------------------------------------------------------------

OZNAM!!!

Dňa 22.12. končí vyučovanie o 12,30, teda 5. vyučovacou hodinou.

Zimné prázdniny trvajú v čase 23. 12. 2017 - 5. 1. 2018. 

Nástup do školy je 8. 1. 2018 (pondelok)!!!!!!!

 

 

------------------------------------------------------------------------

OZNAM!!!

Dňa 5. 12. v čase 13,30 - 15,15 hod. sa uskutoční triedne RZ.

Miestnosť:

kabinet výchovnej poradkyne

 

------------------------------------

 

OZNAM!!!

Dňa 3. 10. o 15,00 sa uskutoční plenárne a triedne RZ.

Miestnosť:

trieda 7.A

 

________________________________

OZNAM!!!

Dňa 25. 5. od 14,00 - 16,00 h. sa uskutoční konzultačný deň RZ.

 

---------------------------------------------------

OZNAM

 

Dňa 29.3.2017 (streda) vyučovanie končí o 11,35 hod. (4. vyučovacia hodina) !!!

 

----------------------------------------

OZNAM!!!

Dňa 14. 3. od 14,00 - 15,30 h. sa uskutoční konzultačný deň RZ.

..........................................................................................

OZNAM!!!

Vysvedčenie sa žiakom rozdáva dňa 31.1. piatu vyučovaciu hodinu.

Šiesta vyučovacia hodina je zrušená.

 

 

--------------------------------------------------------------------

OZNAM!!!

Dňa 22.12. končí vyučovanie o 11,35, teda 4. vyučovacou hodinou.

Zimné prázdniny trvajú v čase 23. 12. 2016 - 5. 1. 2017. 

Nástup do školy je 9. 1. 2017 (pondelok)!!!!!!!

 

 

 

 

Oznam rodičom a žiakom!!!

 

Dňa 13.12.(utorok) bude vyučovanie končiť 4. vyučovacou hodinou, t.j. o 11,35.

Krúžky v tento deň budú hneď po 4. hodine.

 
 
 
 
 

Náš stroj na jednotky!

 

V našej triede sa 4 žiaci prihlásili do programu Stroj na jednotky. Martinko Jurík vydržal a zvládol 70% úloh.

Najlepšie si počínal Tomáško Dedík, ktorý zvládol všetko na 100%. 

Blahoželáme!

 

 

16.9. 

Tento deň strávime v prírode. Neprebieha vyučovanie podľa rozvrhu, ale náplňou bude Ochrana života a zdravia (branné).   Končíme o 10,00.
 

Zmena: V piatok 16.9. sa v školske jedálni nebude z technických príčin variť a nebude ani balíček s bagetou. Stravu si musí zabezpečiť každý sám.