OZNAM!

 

Dňa 3.12.2018 od 14,00-16,00

sa uskutoční

Deň otvorených dverí.

 

 

--------------------------------------------------------------

OZNAM

V pondelok 29.10.2018 pred štátnym sviatkom a prázdninami  udeľuje riaditeľ školy žiakom riaditeľské voľno v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 z organizačných a prevádzkových dôvodov.

 

 

----------------------------------------------Vážení Vážení rodičia!

Dňa 15.10.2018 o 15,00 sa uskutoční plenárne a triedne RZ v 8.A triede.