Zásady učenia sa:       

 • nájsť si vhodné miesto na učenie 
 • učiť sa v správnom čase
 • keď prichádza únava ,relaxovať
 • učiť sa vždy v rovnakom čase
 • zbaviť sa strachu pred vyučovacím predmetom
 • správne sa stravovať (vitamíny, minerálne látky…)
 • neučiť sa podobné predmety za sebou
 • vetrať
 • pred učením sa motivovať sa a učiť sa s radosťou
 • chváliť sám seba
 • učiť sa po častiach
 • vyhýbať sa rušivým vplyvom