Rady do triedy    

 

RADA PRVÁ:

Ako chodiť do školy

 Do školy treba chodiť tak, že máme nohy položené dolným koncom na ceste. Nikdy nedvíhame obe nohy naraz, lebo je to veľmi nepraktické. A, samozrej- me, nekráčame dozadu, lebo by sme prišli nazad domov.

 

RADA DRUHÁ:

Ako počúvať učiteľa

  Učiteľa počúvajte vždy len s dobre umytými ušami. Ak by boli uši neumyté, mohli by ste všetko počuť naopak.

Potom by ste to aj vedeli naopak a do konca života by ste si mysleli, že Austrália je drahocenná rastlina a televízia je nebezpečná choroba.

 

RADA TRETIA:

Ako si zabúdať veci

   Niektoré veci si nikdy neslobodno zabudnúť doma. Najhoršie je, keď si žiak zabudne desiatu. Potom je cez vyučovanie podvyživený a nemôže dobre rásť, lebo mu škvŕka v bruchu. Tým vyrušuje ostatných spolužiakov. Ale niektoré veci si môžete zabudnúť. Nič sa nestane, ak si napríklad zabudnete živú žirafu alebo jedovatého hada.

 

RADA ŠTVRTÁ:

Ako písať do zošita

Do zošita sa snažíme písať len rukou. V zuboch pero nedržíme, lebo by sme ho mohli prehltnúť a mohli by sme dostať zápal slepého pera.

 

RADA PIATA:

Ako dostávať samé jednotky

     Samé jednotky dostávame, ak nám ich pani učiteľka napíše na vysvedčenie. Preto je dobré nájsť si takú pani učiteľku, ktorá vie písať len samé jednotky. Hoci by bývala na konci sveta.