Mobil a internet, čo by sme mali

                            o nich vedieť

 

 • neboj sa oznámiť rodičom alebo inej dospelej osobe, ak na internete nájdeš niečo, čo ťa znepokojí alebo rozruší
 • dbaj na to, aby si sa nestretával bez sprievodu dospelého s niekým, koho spoznáš na chate /diskusné fórum/
 • nikdy neposkytuj osobné údaje, adresy, telefónne čísla, fotografie, názov školy, údaje o rodičoch ale ani osobné dôverné informácie na internete
 • ak máš zlý pocit počas diskusie na internete, mal by si z nej odísť, povedať to rodičom, učiteľom, ktorí sa prípadne obrátia na políciu
 • neotváraj žiadne neznáme internetové stránky počas chatovania, lebo môžu obsahovať vírusy
 • nenadväzujť s kýmkoľvek kontakty, s kým si píšeš
 • nedovľ dať sa lokalizovať
 • náhodnú sms ukáž dospelému
 • uvedom si, že všetky sms a telefonáty možno vystopovať a že šikanovanie týmto spôsobom nie je prípustné a je trestné i dokázateľné
 • nezneužívaj tiesňové linky,  pretože zato ponesieš celý život dôsledky /je to trestný čin/ a  tiesňové volania slúžia slúžia ako pomoc tým, ktorí to potrebujú
 • daj si pozor na to, kde sa so svojím novým mobilom ukazuješ, aby si predišiel možnosti okradnutia
 • používanie mobilu počas prechádzania cez cestu, alebo pri bicyklovaní je životu nebezpečné, oslabuje tvoje vnímanie okolia
 • pozor na spamové správy alebo spamové telefonáty – vírus
 • nikdy neposielaj fotografie ukazujúce druhých v nevhodných situáciách, je to neetické
 • maj sa na pozore pred neznámymi ľuďmi, ktorí si ťa fotografujú