5. ročník, školský rok 2015/16:

zber_papiera 5A.xls (60416) !!!!!!!!!!!!!!!!!

zber_papiera škola.xls (55296) 

Celkovo trieda - 3. miesto!!!!! 

 

          Najlepší zberači :

1.Dominik Kačmár - 986 kg (2. miesto na II. stupni)

2. Lukáš Jamrich - 467 kg (3. miesto na 2. stupni)

3. David Michalec - 247 kg

Samozrejme, ďakujeme všetkým zapojeným zberačom !