posledný deň vyučovania termín prázdnin začiatok vyučovania
Jesenné 27.10.2017 30.10.-31.10.2017 2.11.2017
(štvrtok)
Vianočné 22.12.20167 23.12.17-5.1.2018 8.1.2018
(pondelok)
Polročné 1.2.2018 2.2.2018 5.2.2018
(pondelok)
Jarné 16.2.2018 19.2.-23.2.2018 26.2.2018
(pondelok)
Veľkonočné 28.3.2018 29.3.-3.4.2018 4.4.2018
(streda)
Letné 29.6.2018 2.7.-31.8.2018 3.9.2018
(pondelok)