posledný deň vyučovania termín prázdnin začiatok vyučovania
Jesenné 29.10.2017 31.10.-2.11.2018 5.11.2018
(pondelok)
Vianočné 21.12.2018 27.12.18-7.1.2019 8.1.2019
(utorok)
Polročné 1.2.2019 2.2.2019 4.2.2019
(pondelok)
Jarné 1.3.2019 4.3.-8.3.2019 11.3.2019
(pondelok)
Veľkonočné 17.4.2019 18.43.-23.4.2019 24.4.2019
(streda)
Letné 28.6.2019 1.7.-31.8.2019 2.9.2019
(pondelok)