Minihistória našej triedy

       Do základnej školy sme začali chodiť 2. septembra 2011, teda v školskom roku 2011/12. Vtedy sme sa stretli v troch triedach prvého ročníka. Naši triedni boli: 
pani učiteľky Mgr. Ivanovská a PaedDr. Brezinská, pán učiteľ Mgr. Kuželík.

     V školskom roku 2015/16 sme nastúpili cestu druhostupniarov. Pod svoje triedne krídla nás prichýlila pani učiteľka Mgr. Miriam Tuková           a oficiálne sme sa stali žiakmi 5. A triedy.