SJL -  Mgr. Tuková

MAT - Mgr. Haššanová

ANJ - Mgr. Podolanová / Mgr. Luptáková

NEJ - Mgr. Reismann

DEJ - Mgr. Reismann

BIO - Mgr. Riecky

GEG - Mgr. Valláš

FYZ - PaedDr. Bednárová

CHE - Mgr. Jančová

OBV - Mgr. Macová

VYV - PaedDr. Kuželík

HUV- Mgr. Tuková

INF - Mgr. Luptáková /PaedDr. Kuželík

TSV - PaedDr. Kuželík / Mgr. Riecky /   PaedrDr.Jeřábek

THD - PaedrDr.Bednárová / Ing. Reháková

ETV - Mgr. Valláš

NBK - Ing. Reháková