Učíme sa slovenský jazyk

 /Mgr. Tuková

 

 

Angličtina a ja

/Mgr. Podolanová

 

Hra na počítači

 / PaedDr. Kuželík

 

                    

Posilňovanie

 / Mgr.Valláš

 

Florbal

/Mgr. Valláš

                                  

Atletika 8.-9.r-

 / Mgr. Kvasňovská