Učíme sa jazyk

 /Mgr. Tuková

Počítačový krúžok

 / Mgr.Pelikánová

 

                    

Posilňovanie

 / Mgr.Valláš

 

 

                                  

Matematický krúžok

 / Mgr. Kvasňovská