Náš stroj na jednotky!

 

V našej triede sa 4 žiaci prihlásili do programu Stroj na jednotky. Martinko Jurík vydržal a zvládol 70% úloh.

Najlepšie si počínal Tomáško Dedík, ktorý zvládol všetko na 100%. 

Blahoželáme!