8. A

V tomto šk. roku taktiež nastali zmeny . Miroslav Jakuš, opakujúc ročník, sa začlenil do našej triedy na začiatku roka. Vo februáli sa k nám pridala Izabela Ježová, ktorá k nám prišla z Bratislavy. No a v apríli sa s nami rozlučila Veronika Vyskočilová.