6. A

V tomto školskom roku sa naše rady rozrástli o  10 nových spolužiakov: Branislav Bednár, Šimon Čelko, Vivien Fáziková, Ondrej Kovačik, Samuel Madžo, Damian Moravčík, Patrik Pagáč a Dominik Urban (z 5. B), Adela Ilenčíková a Matúš Kňava (z 5.C).

Do 6.B prestúpila Štefánia Balážová.

Od 1.1.2017 sa zmenil náš počet na 24 žiakov. Odišla Dominika Hříbová do inej školy, iného mesta.