5. A

Okrem  nás, ktorí sme v našej škole od 1. ročníka, sa súčasťou nášho kolektívu stal Adam Golecký, ktorý prestúpil zo ZŠ v Častkovciach. Traja naši spolužiaci Filip a Simon Hansen, Silver Šimovič chodia do škôl v zahraničí.

Traja zahraniční spolužiaci u nás skončili v novembri.

Z 5.C k nám prestúpil Marcel Kopčan a v máji k nám pribudla zo ZŠ Čachtice Markéta Matavová.

K 30.6. naše rady opustli štyria  budúci gymnazisti: Sarah Bangová, Marcel Kopčan, Petronela Marčeková a Emília Zámečníková.