školský rok 2016/17:

 

zber_papiera.xls (39936)

        

Najlepší zberači :

1. Kačmár  Dominik      1824,5kg
2. Urban Dominik                603,0 kg    

3. Škytová Hana                 152,0 kg

 

Do zberu sa nezapojili:

Bundálová, Herák, Karvayová !!!