posledný deň vyučovania termín prázdnin začiatok vyučovania
Jesenné 27.10.2016 28.10.-31.10.2016 2.11.2015
(streda)
Vianočné 22.12.2016 23.12.16-5.1.2017 9.1.2017
(pondelok)
Polročné 2.2.2017 3.2.2017 6.2.2017 
(pondelok)
Jarné 24.2.2017 27.2.-3.3.2017 6.3.2017
(pondelok)
Veľkonočné 12.4.2017 13.4.-18.4.2017 19.4.2017
(streda)
Letné 30.6.2017 3.7.-31.8.2017 4.9.2017
(pondelok)

V školskom roku 2016/2017 čaká žiakov spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie letných školských prázdnin bude trvať 63 dní.