Milí rodičia! 

Tieto dve tlačivá slúžia na:

1.  ospravedlnenie Vášho dieťaťa v prípade rodinných dôvodov, zdravotných dôvodov trvajúcich   maximálne jeden deň  (nie lekárom)

 

   Ospravedlnenka.doc (26112)

 

2. vypýtanie Vášho dieťaťa z vyučovania, ak je dieťa aspoň jednu vyučovaciu hodinu v škole

 

    Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania.doc (25600)

 

Prosím, aby ste ich používali. Ďakujem!