Slovenský jazyk 6. ročník

 /Mgr. Tuková

Rozvoj počítačovej zručnosti

 / Mgr.Pelikánová

 

Výtvarný krúžok

 / Mgr. Ivanovská

                    

Florbal

piatok 12,35 / Mgr.Valláš

Chemicko-biologické praktiká

 / PaedDr. Jančová

Prírodovedný krúžok

/ PaedDr. Bednárová

 

Krúžok tvorivosti  

 / Mgr. Macová